MBTI - osobnost (typologie - 16 kategorií)

01.01.2011 00:04

 

Jedna z nejznámějších a v současnosti nejčastěji využívaných typologií osobnosti je Myers Briggs Type Indicator (MBTI). Vychází z pojetí osobnosti Carla Gustava Junga, který popsal tři základní dvojice psychických funkcí: jedna z nich má vždy tendenci převládat, druhá je pomocná, podpůrná. V 50. létech 20. stol. toto Jungovo pojetí oprášily americké psycholožky Isabela Myersová a Katheryn Briggsová, přidaly ještě čtvrtou dimenzi a vytvořily prakticky použitelný nástroj - dotazník MBTI.

 

Základní východiska této typologie jsou:

  • Podstatné jsou naše preference ve vnímání, zpracování informací, rozhodování a řešení problémů.
  • Existují 4 základní psychické funkce (dimenze), každá se může vyskytovat ve 2 pólech.
  • U každého člověka má vždy jedna funkce z každého páru tendenci převažovat, druhá je spíš pomocná, podpůrná.
  • Na základě kombinace 4 dimenzí můžeme každého člověka zařadit do jednoho z 16 osobnostních typů.

 

Máme 4 preference:

  • Perceive (iracionální typ) nebo Judging (racionální typ)